Narzędzia. Scenariusze dla nauczycieli

Do pobrania.

Poz. 1-11 materiały opracowane przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej.

 1. Teczka z narzędziami do pracy profilaktyczno-wychowawczej i superwizyjnej 
 2. Scenariusze dot. zdrowia psychicznego
 3. Ankieta dla nauczycieli diagnozowania wz. zdrowia psychicznego
 4. Moja własna ścieżka – program zajęć z materiałami dydaktycznymi 
 5. Akademia Superbohaterów – program profilaktyczno-wychowawczy  w zakresie przemocy i uzależnień 
 6. Szablon-mapy-wizyjnej dla uczniów
 7. Dobre praktyki … na rzecz zdrowia psychicznego
 8. Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 
 9. Superwizja w szkole. Model i koncepcje wdrożenia
 10. Idealny plan działania – doradztwo zawodowe
 11. Przewodnik dla nauczyciela – doradztwo zawodowe
 12. Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty:

  Edukacja nt SMOGU (scenariusze lekcji, gra elektroniczna) 

  PRAWO_ Konwencja_o_prawach_dziecka_plakat

  Prawo_konwencja_dla_dzieci_broszura

  Kompetencje kluczowe