Realizowane projekty

LOGA_9 szt

Startujemy z nowym projektem pn. „Zgodnie z prawem” – więcej szczegółów wkrótce /zakładka CZYTELNIA.

TrwaOgólnopolska Kampania nt. SMOGU i PROFILAKTYKI ZDROWIA –  informacje, scenariusze lekcji, gra elektroniczna dla uczniów nt. smogu i zdrowego stylu życia.

Co roku na jesieni: Międzynarodowe coroczne Konferencje EDUKACJA-INNOWACJA   – zawsze na jesieni z udziałem wybitnych ekspertów polskich i zagranicznych.

Do końca sierpnia’18 Pracownia Uczenia się w Każdej Szkole – projekt PUS dofinansowany pakiet edukacyjny dla szkół, w tym scenariusze warsztatów dla uczniów nt. uczenia się, kurs dla nauczycieli, prezentacje na RP, plakaty.

Przez cały rok, co miesiąc Czasopismo Mam Dziecko w Szkole – ukazuje się co miesiąc od 2017 r.

Na bieżąco: Fun Page Mam Dziecko w Szkole Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci

Działa cały czas:  Spółdzielnia Socjalna INNOWACJA – KREACJA to przedsiębiorstwo społeczne łączące doświadczenie w branży edukacyjnej z wiedzą i współpracą z ekspertami w dziedzinie szeroko pojętej edukacji. Projektujemy i produkujemy odzież szkolną oraz pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w sposób odpowiedzialny społecznie.

ProwadzimyMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku 

Współpracujemy z: ekspertami polskimi i zagranicznymi wielu specjalności (psychologia, psychiatria, neurologia, epigenetyka, prawo oświatowe) oraz terapeutami i edukatorami, z różnych placówek wspomagających zdrowie i rozwój dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Dla naszego wspólnego dobra!