Realizowane projekty

LOGA_9 szt

Startujemy z nowym projektem pn. „Zgodnie z prawem” – więcej szczegółów wkrótce /zakładka CZYTELNIA.

Ogólnopolska Kampania nt. SMOGU i PROFILAKTYKI ZDROWIA –  informacje, scenariusze lekcji, gra elektroniczna.

Międzynarodowe coroczne Konferencje EDUKACJA-INNOWACJA   – zawsze na jesieni z udziałem wybitnych ekspertów polskich i zagranicznych.

Pracownia Uczenia się w Każdej Szkole – projekt PUS dofinansowany pakiet edukacyjny dla szkół, w tym scenariusze warsztatów dla uczniów nt. uczenia się, kurs dla nauczycieli, prezentacje na RP, plakaty.

Czasopismo Mam Dziecko w Szkole – ukazuje się co miesiąc od 2017 r.

 Fun Page Mam Dziecko w Szkole Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci

 Spółdzielnia Socjalna INNOWACJA – KREACJA to przedsiębiorstwo społeczne łączące doświadczenie w branży edukacyjnej z wiedzą i współpracą z ekspertami w dziedzinie szeroko pojętej edukacji. Projektujemy i produkujemy odzież szkolną oraz pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w sposób odpowiedzialny społecznie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku