NeuroBox SKLEP

Materiały różne dla Nauczycieli i Rodziców Uczniów  w ramach Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz rozwijania kompetencji efektywnego uczenia się i profilaktyki trudności szkolnych.

Zapytania  – prosimy kierować pod adres  espps@wp.pl lub neuroBox@wp.pl

NeuroBo materiały bezpłatne dla Nauczycieli i Rodziców uczniów do pobrania:

 1. Przestrzeń szkoły   Jak działa na nas przestrzeń, w której przebywamy? Co to jest wkład sensoryczny; szum lub smog akustyczny? Czy każde światło sprzyja uczeniu się? Co to jest smog świetlny? Jak na nas wpływają kolory?  Inspiracje do kreowania przestrzeni w szkole… Materiał dla nauczycieli i rodziców.
 2. SŁOWNIK POJĘĆ 
 3. IS_Integracja sensoryczna_prezentacja  dla rodziców i nauczycieli. Dla profilaktyki i wczesnej diagnozy objawów, które same nie przejdą.
 4. IS_ Lista objawów u dziecka  Lista objawów zakłóceń integracji sensorycznej. Jeśli uzyskany wynik jest powyżej 5 punktów – zalecamy konsultację ze specjalistą, pedagogiem – specjalistą terapii sensorycznej i integracji odruchów. Wynik wskazywać może na zakłócenia integracji sensorycznej. Tego typu niedojrzałość psychomotoryczna nie jest możliwa do usprawnienia bez odpowiednio dobranych ćwiczeń i terapii.
 5. Edukacja szkolna z neuroperspektywy – podstawowe informacje na temat uczenia się w świetle badań naukowych dot. procesu uczenia się z obszaru tzw. neuronauk dla nauczycieli i rodziców uczniów!
 6. Szum akustyczny. Hałas. Efekt fryzjera 
 7. Ontogeneza, czyli uczeń w procesie własnego rozwoju
 8. O żabie i siedmiu krasnoludkach … wcale nie bajka
 9. Depresja i obniżenie nastroju u dzieci. Test na depresję.
 10. Szalony Alfabet na koncentrację uwagi i nie tylko…
 11. O szkole, uczeniu się, warsztatach z uczenia się  LIVE Jak nauczyć dzieci uczenia się?
 12. Opole_Konferencja_Inteligencja_Emocjonalna [tryb zgodności]
 13. Kompetencje kluczowe

NeuroBomateriały dla Nauczycieli:  

 1. Kurs NeuroEdukacja
  Trzy moduły tematyczne: Wprowadzenie. Jak działa pamięć? Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju. BIOS – jesteśmy częścią natury. Neurostandardy pracy szkoły. Materiał w PDF, z możliwością uzyskania zaświadczenia 16 g. ukończenia kursu. W cenie kursu dostęp do bezpłatnych webinarów i dodatków  (na stronie  http://dodatki.neurobox.pl/
  Cena: 69 zł. Przeczytaj fragment …  Zapytaj espps@wp.pl    Tu możesz kupić kurs
 2. Warsztaty z uczenia się dla uczniów klas 1-3
  Scenariusze na 24 godziny warsztatów z uczniami z efektywnego uczenia się i innych kompetencji kluczowych.
  Cena: 39 zł. Przeczytaj fragment …  Zapytaj espps@wp.pl    Tu możesz kupić kurs
 3. Świat słowami opisany
  Warsztaty z uczenia się połączone z wdrażaniem kompetencji czytelniczych dla klasy 1,2,3 szkół podstawowych. Warsztaty do realizacji 4 godziny raz w miesiącu przez 3 lata. Materiał w PDF. 
  Cena 99 zł. Przeczytaj fragment … Zapytaj – napisz  espps@wp.pl   Tu możesz kupić
 4. Adaptacja i Integracja
  Łagodna adaptacja do funkcjonowania w roli ucznia dla klas 1,2,3 szkół podstawowych. Scenariusze warsztatów na pierwsze dni roku szkolnego lub tydzień integracyjny na każdy rok szkolny. Materiał w PDF.
  Cena 99 zł. Przeczytaj fragment… Zapytaj-zamów espps@wp.pl
 5. Kurs Daję MOC.
  Tutoring i Coaching w szkole. Materiał w PDF, z możliwością uzyskania zaświadczenia 16 g. ukończenia kursu. W cenie kursu dostęp do bezpłatnych webinarów i dodatków na stronie  http://dodatki.neurobox.pl  .

  Cena 62 zł. Przeczytaj fragment … Zapytaj-zamów espps@wp.pl
 6. Zgrana Paczka
  Scenariusze do realizacji warsztatów  – scenariusze działań integracyjnych dla klas 4-8 szkół podstawowych, do wykorzystania np. w czasie godzin wychowawczych lub wyjazdów na zielone szkoły.
  Cena 62 zł. Przeczytaj fragment … Zapytaj-zamów espps@wp.pl
 7. Matematyka Kreatywna
  Scenariusze dla klas IV-VIII z wykorzystaniem metod Edwarda de Bono.
  Cena 80 zł. Przeczytaj fragment … Zapytaj-zamów espps@wp.pl
 8. 101 ćwiczeń na DobreStany
  Atlas do realizacji warsztatów z uczniami, aby nauczyć ćwiczeń, które pomagają się uczyć i funkcjonować w odpowiednim stanie do efektywnego uczenia się (materiał w PDF). W cenie poradnika dostęp do wybranych webinarów. Zapytaj-zamów espps@wp.pl
  Cena 80 zł. Przeczytaj fragment …
 9. Siła i odporność psychiczna (nie tylko dla nauczycieli)
  Poradnik, podręcznik do pracy ze sobą samym. Długa autodiagnoza – z optymistycznym zakończeniem!
  Cena 44 zł. Przeczytaj fragment … Zapytaj-zamów espps@wp.pl
 10. NeuroBox pakiet dla przedszkoli i szkół  
  Zestaw dla przedszkoli;  szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W pakiecie kurs NeuroEdukacja, scenariusze warsztatów dla uczniów (ok. 30 g.), prezentacje na Rady Pedagogiczne, plakaty, materiały dodatkowe do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli w jednej szkole, która kupiła pakiet. Zakup jednorazowy do korzystania przez lata. Zapytaj o cenę promocyjną – zamów espps@wp.pl
 11. Angielski w skojarzeniach. MemoSłówka. To działa! na hasło MDwS 10%zniżki

  Szkolenia dla Rad Pedagogicznych:
  Kreatywne metody nauczania. Zapytaj-zamów espps@wp.pl
  Neuroedukacja  – praktycznie!Zapytaj-zamów espps@wp.pl
  Jak wprowadzić warsztaty z uczenia się w szkole?. Zapytaj-zamów espps@wp.pl
  Co chcemy zmienić i jak to zrobić?. Warsztaty foresight’owe. Plan zmian i logistyka wdrażania. 
  Zapytaj-zamów espps@wp.pl

  Konferencja lub warsztaty dla rodziców uczniów:
  Jak pomagać dziecku być dobrym i samodzielnym uczniem? Zapytaj-zamów espps@wp.pl

 

NeuroBomateriały dla Rodziców

 1. Kurs NeuroEdukacja dla rodziców uczniów 
  Wprowadzenie. Jak działa pamięć? Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju. BIOS – jesteśmy częścią natury. Neurostandardy efektywnego uczenia się. Materiał w PDF, z możliwością uzyskania zaświadczenia 16 g. ukończenia kursu. W cenie kursu dostęp do bezpłatnych webinarów.
  Cena 39 zł. Przeczytaj fragment …   Zapytaj -napisz  espps@wp.pl   Tu możesz kupić kurs
 2. Kurs Daję MOC
  Tutoring i Coaching dla rodziców.
  Cena 35 zł. Przeczytaj fragment…  Zapytaj o cenę promocyjną -zamów espps@wp.pl
 3. Poradnik 101 ćwiczeń na DobreStany
  Do realizacji mini sesji z dziećmi w domu, aby nauczyć ćwiczeń, które pomagają się uczyć i funkcjonować w odpowiednim stanie do efektywnego uczenia się (materiał w PDF).
  Cena 53 zł. Przeczytaj fragment… Zapytaj o cenę promocyjną -zamów espps@wp.pl
 4. Siła i odporność psychiczna (nie tylko dla nauczycieli)
  Poradnik, długa autodiagnoza – z optymistycznym zakończeniem!
  Cena 44 zł. Przeczytaj fragment …   Zapytaj o cenę promocyjną -zamów espps@wp.pl
 5. Angielski w skojarzeniach. MemoSłówka. To działa! na hasło MDwS 10%zniżki