O Stowarzyszeniu

wielka_gra_logo_mos-3

logo-espps-full-name

statut-stowarzyszenia

aplikacja członkowska do ESPPS

 

W ramach Kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci  – zapraszamy do współpracy psychologów, pedagogów, nauczycieli i innych ekspertów działających na rzecz promowania prorozwojowych i prozdrowotnych modeli zachowań; higieny psychicznej, budowania pozytywnych relacji w szkole i budowania środowiska efektywnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, czyli do udziału w Kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci.

Proponowana Formuła Współpracy:

  1. Aktywne uczestnictwo w popularyzacji celów Kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci, poprzez rozpowszechnianie informacji o Kampanii, e-poradni oraz czasopiśmie „Mam Dziecko w Szkole” (na stronach internetowych, w szkołach, wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym, wśród nauczycieli).
  2. Opracowanie wybranego tematu (co najmniej raz w roku) z zakresu profilaktyki, diagnozy, terapii, dobrych praktyk wspierania rozwoju dziecka oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli; wraz z wyrażeniem zgody na opublikowanie na stronie e-poradni lub na łamach czasopisma „Mam Dziecko w Szkole”.
  3. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez rodziców uczniów – co najmniej 5 razy w roku
  4. Pomoc w realizacji badań (np. ankietowych)

Korzyści:

  1. Udział w przedsięwzięciu o charakterze innowacji społecznej!
  2. Publikacje opracowań autorskich na stronie e-poradni lub na łamach czasopisma „Mam Dziecko w Szkole”
  3. Publikacja noty z danymi teleadresowymi na stronie e-poradni.
  4. 40% zniżki na organizowane przez ESPPS konferencje i seminaria.
  5.  Pierwszeństwo w rekrutacji na dofinansowane (częściowo lub w całości) szkolenia certyfikacyjne/trenerskie.

 

LOGA_9 szt