OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Problemy

Najnowsze artykuły:

Depresja u dzieci i młodzieży. Test na depresję. Wypalenie u dzieci

Odpowiedzialność prawna dzieci 

Dysleksja_Dostosowanie-wymagan-edukacyjnych

podręcznik dla uczniów i nauczycieli Mam ZA

Poradnik dla rodziców ADHD autor Artur Kołakowski ADHD_Poradnik_dla_rodzicow_marzec2017

 

Każda rodzina jest inna i ma indywidualny pakiet problemów. Ale wszystkich łączy to, że rodzicielstwo w dzisiejszych czasach to duże wyzwanie!

Ze świecą dziś można szukać dużej wielopokoleniowej rodziny mieszkającej razem, która – jak kiedyś, wzajemnie przekazywała sobie doświadczenia i udzielała wsparcia podczas wychowywania dzieci. Taka sytuacja tworzyła inne relacje społeczne, gwarantowała pomoc, kiedy była potrzebna i przekaz dobrych rad od seniorów. Oczywiście można było sobie ponarzekać, że ktoś się wtrąca, ale… faktem jest, że dawało to określone wsparcie i stabilizację. Dziś rodzice są niezależni, ale też samotni w rozwiązywania problemów związanych z wychowywaniem dzieci.

Posiadanie dzieci dostarcza rodzicom ogromnej dawki pozytywnych emocji i bezwarunkowej miłości, ale to także odpowiedzialne i pełne wyzwań zadania. Czasem bardzo trudnych wyzwań. W zasadzie wychowanie dziecka nigdy nie przebiega bezkolizyjnie, chociażby z powodów rozwojowych.  Przeżywamy więc skoki rozwojowe malucha co dopiero pojawił się w domu, bunt dwulatka i większy bunt u czterolatka i wreszcie największy bunt u nastolatka. A to naturalne procesy rozwojowe, które wystarczy czasem tylko przeczekać…
Ale jak  odróżnić objawy rozwojowe od klinicznych?
Sytuacja może się zmienić na bardziej dramatyczną, kiedy dziecko jest chore, ma problemy emocjonalne, stany depresyjne, stanie się ofiarą przemocy, wpadnie w uzależnienia lub szpony sekty.
Jak więc rozpoznać problemy, które wymagają interwencji specjalistów od tych, które same przejdą? Co robić, kiedy pojawią się problemy w szkole, problemy z nauką z powodu dysleksji, zakłóceń integracji sensorycznej, ADHD czy inne współcześnie diagnozowane zakłócenia rozwoju mających podłoże neurobiologiczne…

W wielu przypadkach specjalistyczna pomoc powinna być udzielona szybko (czasem nie tylko dziecku, ale całej rodzinie!).  Rodzic powinien być szybko wyposażony w informacje i umiejętności pomagania/wspierania dziecka.    


 W tym dziale pojawią się artykuły na temat typowych i częstych problemów w rozwoju dzieci m.in.: dysleksja, obniżenie nastroju i depresja u dzieci,  lęki i fobie, bezradność szkolna…

Będziemy pisać także o innych, bardzo poważnych problemach jak: dziecko z zespołem alkoholowym, alkoholizm młodzieży; narkotyki i uzależnienia od gier, technologii, grup społecznych (sekty), hipochondria u dzieci, zachowania obsesyjno-kompulsywne, autoagresja, choroby psychiczne, trauma i stres pourazowy, anoreksja i bulimia, żałoba…