Psychologia Rozwojowa

Psychologia rozwojowa (w pigułce)

Rozwój człowieka ma określone etapy i podlega określonym cyklom i skokom rozwojowym. Każde dziecko ma uniwersalne zadanie rozwojowe: osiągnąć dojrzałość w sensie biologicznym i psychologicznym.

Z psychologicznego punktu widzenia – człowiek rozwija się, aby stać się SOBĄ, aby zrealizować własny plan rozwojowy, zawarty w znacznej mierze w „pakiecie” danym od natury.  Ten proces nazywa się indywiduacją.

Rozwój człowieka przebiega cyklicznie przez okresy kryzysowe i okresy względnego uspokojenia. (więcej…)