FINAŁ ZAKOŃCZONY

FINAŁ ZAKOŃCZONY

26 października 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyły się finały ogólnopolskiego konkursu „Czyste środowisko – czyste powietrze” będącego częścią Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej SMOG, realizowanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Jego głównym celem było upowszechnienie wiedzy i kompetencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu i zachowań prozdrowotnych.

W finałach konkursu uczestniczyło 100 drużyn dwuosobowych wraz z opiekunami reprezentujących 16 województw. Wszyscy uczestnicy podzieleni byli według kategorii wiekowych. W kategorii kl.1-3 startowało 18 drużyn, z  kl. 4-8 - 57 drużyn, a ze szkół ponadgimnazjalnych 25 drużyn.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

- pierwsze zadanie finałowe ,,Łut szczęścia” wyłoniło 50 drużyn,

- drugie zadanie finałowe ,,SMOGOGRANIE” wyłoniło 10 najlepszych drużyn.

W pierwszym etapie zadanie dla uczestników klas 1-3 polegało na stworzeniu 10 haseł rebusów związanych z Kampanią Edukacyjną SMOG.

Zadanie dla klas 4 – 8 i III Gimnazjum polegało na stworzeniu 15 haseł krzyżówki związanych z Kampanią Edukacyjną SMOG. W ocenie Jury konkursu brało pod uwagę:

pomysłowość,

estetyka wykonania,

logiczność przekazu,

prawidłowość skonstruowania hasła,

kompletność haseł.

Natomiast zadanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych polegało na stworzeniu testu wiedzy wraz z prawidłowymi odpowiedziami składającego się z 20 zadań związanych z Kampanią Edukacyjną SMOG. W ocenie brano pod uwagę:

pomysłowość,

użyte słownictwo,

prawidłowość skonstruowania zadania,

stopień trudności zadań,

poprawność zadań i odpowiedzi.

Po pierwszej konkurencji do ścisłego finału przeszło 50 drużyn - 10 z kl.1-3, 28 z kl.4-8 i 12 ze szkół średnich. Drużyny, które nie zakwalifikowały się do ścisłego finału, miały możliwość zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, pozostali wzięli udział w ostatecznej rozgrywce SMOGOGRANIE.  Zadanie polegało na stworzeniu gry edukacyjnej dotyczącej KAMPANII SMOG. Gra była tworzona z dostępnych zasobów (dla każdej drużyny przygotowany został pakiet materiałów oraz zasoby w „Skrzynkach kreatywnych”) przez każdą z drużyn wraz z opiekunem.

Gra musiała zawierać materiały wykonane własnoręcznie do gry np. planszę, karty, pytania itp., oraz napisaną logiczną instrukcję. Gra musiała posiadać również ciekawy tytuł.

Zadanie to wyłoniło 10 finałowych drużyn. Różnorodność wykonanych prac finałowych pozwala z satysfakcją stwierdzić, iż młodzież bardzo dobrze zna problemy w zakresie tematyki konkursu. Nieprawdą jest także to, że tylko dziwacy i ekolodzy interesują się problemami zanieczyszczonego powietrza. Niektóre prace finałowe zachwyciły jury. Podziwiano techniki wykonania prac, warsztat merytoryczny i kreatywność uczniów. Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na słowa podziwu i uznania.

W zaciętej, ale także przemiłej i bardzo twórczej rywalizacji wyłonionych zostało 10 najlepszych super drużyn, którymi okazali się:

1. Lufciki - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Paniówkach,

2. Siostry Marcinkowskie – Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie Muzyczny Promyk,

3. Pszczółki - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tyczynie,

4. Siódemka – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim,

5. Beata 3 – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki, Mogilany,

6. Przeciwniczki Smogu – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Kwiecińskiego w Bartnikach,

7. Laski bez Maski – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim,

8. Ekowojowniczki – Szkoła Podstawowa im. F. Rducha w Bełku,

9. Agrologis – Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,

10. Antysmodzgi – Zespół szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

 

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody, a najlepsi z najlepszych dodatkowo wygrali dla swoich szkół „strefy relaksu”.

Serdeczna i przyjacielska atmosfera podczas spotkania była pięknym dopełnieniem finałów konkursu.

 

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!!!