Twórcy Projektu

TWÓRCY

Beata Skubiak: koordynator projektu, dr nauk ekonomicznych, prezes Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów  i Pedagogów Szkolnych. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku. Inicjatorka wielu innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Renata Łozdowska: kierownik finansowy, ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, ale także absolwentka Akademii Rolniczej i nie obce są jej zagadnienia proekologiczne.

Małgorzata Taraszkiewicz: koordynator merytoryczny, psycholog, autorka poradników i innowacyjnych programów edukacyjnych. Koordynator kampanii pn. Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci, w ramach której funkcjonuje poradnia dla rodziców uczniów oraz wydawane jest czasopismo „Mam Dziecko w Szkole”. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych.

Autorzy materiałów edukacyjnych:

Rafał Jakubowski, dr: współautor zagadek do gry oraz scenariuszy lekcji dla uczniów. Nauczyciel fizyki, bywa w NASA i CERNIE, współorganizuje festiwale nauki i propaguje interaktywne zabawki fizyczne i Lekcyjne Projekty Naukowe

Mirosław Łoś: nauczyciel fizyki i matematyki, doradca metodyczny fizyki, matematyki i przyrody, opracowuje eksperymenty do fizyki. Obieżyświat – sprawdza jak uczą przedmiotów przyrodniczych w innych krajach. Wkrótce obrona doktoratu.

Zuzanna Taraszkiewicz: Absolwentka Wydziału Filozofii UKSW, kierunek bioetyka. Ratownik medyczny. Propaguje zdrowy styl życia i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wszelkie formy ruchu.

Zofia Nalepa zrobiła zdjęcia do gry i materiałów edukacyjnych.

Adam Pietruszka skomponował motyw muzyczny do gry.

Anna Tyrakowska-Kępińska – opracowanie graficzne i skład materiałów.

Wykonanie gry od strony informatycznej pod kierunkiem Tomasza Izbickiego

Projekt powstał przy współpracy z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach