Prelegenci

Joachim Bauer, Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut

Joachim Bauer – Profesor dr nauk medycznych, neurobiolog, lekarz, psychiatra i psychoterapeuta, wykłada i prowadzi badania na Uniwersytecie we Fryburgu. Za swoją pracę badawczą otrzymał prestiżową nagrodę Organon Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrii Biologicznej. Autor licznych publikacji i książek popularnonaukowych.

W swojej pracy naukowej Bauer szczególną uwagę poświęca badaniu czynników wpływających na stan zdrowia i kondycję psychiczną nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Od 2013 r. kieruje zakrojonym na szeroką skalę 4-letnim projektem badawczym dotyczącym m.in. wpływu uważności (MBSR) na efekty uczenia się i nauczania. Jest założycielem i dyrektorem Instytutu Zdrowia Pracowników Szkolnictwa w Monachium. Kieruje zainicjowanym przez rząd Bawarii Programem Profilaktyki Zdrowotnej Nauczycieli. W 2013 r. prestiżowy niemiecki magazyn polityczny Cicero uznał Bauera za jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów obszaru niemieckojęzycznego.

 

 Agnieszka Czeglik

Agnieszka Czeglik – nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy. Dyrektor Daltońskiego Przedszkola Publicznego nr 18 w Szczecinie , nauczyciel akademicki , edukator Froebla , mediator oświatowy,  doradca metodyczny do spraw wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej , trener szkoleniowy. Od 2007r  w ramach projektu “Młodzież w działaniu”, a obecnie Erasmus+ gości w swojej placówce wolontariuszy z całej Unii Europejskiej. Wielokrotnie nagradzana  nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W 2016r odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 2010 r. w ogólnopolskim magazynie edukacyjnym “Bliżej Przedszkola”  publikuje artykuły z szeroką gamą tematyczną. Od pięciu lat organizuje i prowadzi Szczecińskie Forum Oświatowe. W kontaktach z dziećmi stara się traktować je w sposób partnerski, pełen szacunku, a jednocześnie nie pozbawiony humoru.  Przekazuję swoją wiedzę w sposób praktyczny i warsztatowy.

 piotr cieszewski

Piotr Cieszewski – ukończyłem Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny), należę do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, mam doświadczenia 11 lat pracy w korporacji budowlanej Skanska, gdzie byłem dyrektorem dwóch oddziałów (Oddział Sprzętowo Transportowy (600 pracowników)), Oddział Budownictwa Drogowo- Mostowego (300 pracowników)). Wspólnie z pracownikami zrealizowałem w Polsce 70 inwestycji drogowych i mostowych- kontrakty od 1 mln do 114 mln zł netto.

Obecnie prowadzę wykłady, zajęcia i szkolę. W sumie przemawiałem do ponad 50 tysięcy uczestników różnych konferencji. Prowadzę również zajęcia z przywództwa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jestem taternikiem i zdobywcą kilku najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów, w tym Mount Everestu, co urozmaica moje przemówienia.

Strona www wraz z moim BIO, zdjęciami z wystąpień publicznych, wykazem firm, które mi zaufały, linkami do mediów: www.piotrcieszewski.com

 js Jarosław Szulski – Przedsiębiorca, manager, nauczyciel. Założyciel JS & CO Dom Wydawniczy, autor książek (powieści “Zdarza się”, “Sor” oraz napisanej wspólnie z Jackiem Santorskim “Siły spokoju”). Współpracuje z Values – Grupą Firm Doradczych, gdzie od 8 lat kieruje zespołem projektowym podyplomowego programu akademickiego dla zarządów, managerów i właścicieli firm – Akademia Psychologii Przywództwa. Nauczyciel i wychowawca w warszawskim Gimnazjum I Liceum im. T.Reytana.
 JME zdjecie Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik – Jej pasją jest uczenie i projektowanie sposobów skutecznego uczenia się, gamifikuje kursy akademickie od 2013 r. Prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczycieli w zakresie gamifikacji, nowych technologii i wykorzystania gier w edukacji. Ekspert w zakresie gamifikacji w edukacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter” w projekcie „Lekcje Przedsiębiorczości” (od 2013 r.), współpracuje z m.in. z centrami nauki i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka kursu internetowego dla nauczycieli wydawnictwa Operon „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji” (2016 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie „INDOPED – aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.
 WG Dr Wojciech Glac – neurobiolog, jego pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi, szeroko wykorzystuje gamifikację w edukacji od 2013 r. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie neurobiologii uczenia się, gamifikacji, nowych technologii i gier w edukacji (www.eduplus.com.pl). Uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Jest organizatorem Dni Mózgu w Trójmieście (od 2011 r.) oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2013 r.). Laureat nagrody “Nauczyciel Roku” im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2012 r.) oraz nagrody “Nauczyciel Roku na Wydziale Biologii UG” (2012 r.). Współautor kursu internetowego dla nauczycieli wydawnictwa Operon „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji” (2016 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie „INDOPED – aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.
Iwona Durek – Oligofrenopedagog. Ukończyła Studium Nauczania Początkowego, resocjalizację na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie i Przedsiębiorczości w Oświacie na Uniwersytecie Ekonomicznym, studia podylomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka– Wyższa Szkoła Lingwistyczna Katowice. Nagrody Prezydenta Miasta Sosnowca 9 (lata 2001-2013), Menager Zagłębia 2012, nagroda Ministra Edukacji 2014, dwukrotny Szeryf Praw Dziecka z ramienia UNICEF.

Staż pracy 35lat, od 19 lat dyrektor i menadżer Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Wykładowca akademicki na kierunkach pedagogicznych: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Pozyskuje środki na wyposażenie placówki. Obecnie ZSS4 posiada bogato wyposażoną bazę: specjalistyczny pion rehabilitacyjny(włącznie z hydroterapią, tężnią solankową, grotą solną, SI), sale snoezelen, pracownie ceramiczne, szkła, graficzne, własne konie, koty, psy do hipo, dogo i felinoterapii. Pozyskane środki pozwoliły również utworzyć pion Wczesnego Wspomagania Dziecka. Współtwórczyni „Świata Idealnego” zintegrowanego systemu edukacji, terapii i opieki dla osób z głębszą i sprzężoną niepełnosprawnością. Współzałożycielka fundacji Instytut Twórczej Integracji, S3 Sosnowieckiej Spółdzielni Socjalnej w której pracuje 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością. Współtwórczyni mieszkań usamodzielniających oraz Parku Polisensorycznego – miejsca treningu, pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta.
Wykładowca akademicki na kierunkach pedagogicznych: Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

 Przemysław Łazaronek Przemysław Łazaronek – Uczę języka angielskiego od 2001. Pracowałem z grupami na wszystkich poziomach zaawansowania ucząc
przedszkolaków, dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Ukończyłem socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim, co okazało się być bardzo przydatne w mojej pracy pedagoga.
Przez 13 lat pracy w ZSO nr 6 w Szczecinie osiągnąłem stopień nauczyciela dyplomowanego i zakończyłem pracę w instytucjach państwowych. Obecnie prowadzę szkołę języków obcych, gdzie również uczę języka angielskiego.
W wolnym czasie uprawiam sport i słucham heavy metalu.
 M lecko Marek Lecko – pedagog, trener biznesu, doradca i konsultant zarządzania wiedzą z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z prowadzeniem szkoleń, doradztwa oraz tworzeniu programów zarządzania wiedzą. Twórca programu rozwoju kompetencji nauczyciela – praktyka Master of Trainer in Education oraz studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą Master of Management in Education. Głównymi obszarami zainteresowania są efektywne procesy komunikacyjne, wywieranie wpływu, motywacja i… przewidywanie przyszłości – kierując się maksymą Petera Druckera – „jeżeli nie możesz przewidzieć przyszłości, spróbuj ją wykreować”. Współautor i prowadzący projekty szkoleniowe dla administracji państwowej, samorządów, podmiotów sektora prywatnego oraz dla placówek edukacyjnych w całym kraju. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2014 r. kieruje Akademią Umiejętności Foucault specjalizującej się we wsparciu szkół w obszarach nowoczesnej dydaktyki oraz rozwoju miękkich kompetencji społecznych.
Autor książek „Nieocenione możliwości ucznia. O ocenianiu, możliwościach i motywacji” oraz „Motywacyjne narzędzia w praktyce nauczyciela”
 Łukasz Kowalik Łukasz Kowalik – Pracuję z językiem angielskim od 2001 roku: jako nauczyciel, tłumacz i lektor. Nauczam języka angielskiego na trzech stopniach edukacji: gimnazjum, liceum oraz szkoła wyższa. Prowadziłem zajęcia z takich przedmiotów nauczania jak: geografia dwujęzyczna, realioznawstwo krajów anglojęzycznego obszaru językowego, fonetyka i fonologia oraz gramatyka praktyczna. Jako edukator i pedagog ogromną radość czerpię z dzielenia się swoim doświadczeniem. Wykorzystując wiedzę o tym jak uczą się ludzie, prowadzę szkolenia i warsztaty.
www.odbelfra.com
Beata Wańtowska – pedagog, nauczyciel dyplomowany; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu umiejętności komunikacyjnej dzięki ukończonym kursom i warsztatom: m.in.: metoda Gordona- trudności wychowawcze, mediacje sądowe , program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej” i wiele innych kursów. W swojej pracy z dziećmi wdrożyła nowatorski sposób pracy z dziećmi w oparciu o Plan Daltoński. Edukator szkoleń dla nauczycieli z pedagogiki Freobla. Współpracuje z miesięcznikiem Bliżej Przedszkola w którym publikuje scenariusze zajęć z zakresu wczesnego czytania . Prowadzi zajęcia otwarte w przedszkolu dla nauczycieli i studentów z zakresu wczesnego czytania.
 20180303_093012 Małgorzata Brodecka – z wykształcenia biolog i nauczyciel. Pracuje w 17 LO w Gdyni a po godzinach zamienia się w youtuberkę, pasjonatkę muzyki i sportu. Pisze piosenki biologiczne i tworzy z nich klipy  pomagające uczniom w zapamiętaniu trudnych zagadnień. Fascynuje się wykorzystaniem nowych technologii i gamifikacji w nauczaniu. Wierzy, że można połączyć pracę z pasją, prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii, z poczuciem humoru, przy dobrej kawie, w ulubionych kapciach i miłej domowej atmosferze.
 kukla Karolina Kukla – pedagog, nauczyciel kontraktowy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
W swojej pracy wdrożyła nowatorski sposób pracy w oparciu o Plan Daltoński. Edukator z zakresu pedagogiki Froeblowskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.
 Zofia ZaorskaZdzisław Hofman Zofia Zaorska – dr nauk humanistycznych, gerontolog, współzałożycielka i były wieloletni kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pomysłodawczyni i kierownik Lubelskiej Szkoły Superbabci i Superdziadka. Założycielka PSPiA KLANZA, obecnie Prezes Honorowy, trenerka i superwizor tego Stowarzyszenia. Była koordynatorem wielu projektów edukacyjnych nastawionych na wzmocnienie życiowego i twórczego potencjału ludzi starszych i integrację pokoleń.  Jest autorką książki Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych. Ostatnio zorganizowała Sekcję Pedagogiczną przy Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, której celem jest popularyzacja metod ułatwiających uczenie się w różnym wieku.

Zofia Zaorska, Zdzisław Hofman – są współtwórcami Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Zbigniew był wieloletnim prezesem, Zofia aktualnie jest prezesem honorowym. Razem opowiedzą o nowych projektach.

 iwona ochocka Iwona Ochocka – pedagog, muzyk, terapeuta. Moja praca pedagogiczna jest ciągłym poszukiwaniem, obserwacją, ciągłym doświadczaniem i refleksją. Głównym jej celem jest dostrzeganie każdego dczłowieka (dziecka, studenta, słuchacza, czy uczestnika), jego potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Tworzeniem przestrzeni dla samodzielnej dziecięcej aktywności, samodzielnego popełniania błędów, przeżywania sukcesów i porażek, akceptowania ze wszystkim, co piękne i co nie jest doskonałe. Każdego dnia pracuję nad tym, by poprzez obcowanie z szeroko rozumianą sztuką u współtowarzyszy edukacyjnej podróży budzić potencjał twórczy, motywować do eksperymentowania i działania, do zachwytu nad światem, jego nieprzewidywalnością i ciągłą kreacją. Wspólnie pochylamy się nad tym, co wie wielkie i co małe, szukając radości dnia codziennego.

Dorota Trynks –  właścicielka i metodyk w Akademii Nauki w Szczecinie, w której uczy jak się uczyć i czerpać z tego przyjemność. Z wykształcenia germanistka. Trenerka technik efektywnego nauczania/uczenia się; propaguje model nauczania i uczenia się oparty na naturalnej edukacji, czyli zgodny z zasadami funkcjonowania umysłu. Aktywnie związana z inicjatywą Schule im Aufbruch w Niemczech i Budząca się Szkoła w Polsce. Certyfikowany trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń dla kadr systemu oświaty. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i dorosłych, warsztatów dla rodziców oraz dla nauczycieli. Prywatnie mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.

Marta Król
Marta Król – „Kochaj to co robisz, rób to co kochasz” to maksyma, która od 13 lat towarzyszy mi w mojej przedszkolnej pracy. Jestem magistrem wychowania przedszkolnego, animatorem czasu wolnego, instruktorem tańca ludowego, wychowawcą kolonijnym. W pracy poszukuje niebanalnych metod dotarcia do dzieci, najlepiej z wykorzystaniem muzyki, tańca i przyrody. Prywatnie żona i mama dwóch dziewczynek-tworząc outdoorową rodzinę spędzamy dużo czasu w naturze, najbardziej lubimy podróżować naszym busem.
 964851_364542743647956_1013093273_o
Marta Zywar – absolwentka klasy wokalnej Zespołu Szkół Muzycznych II Stopnia w Szczecinie. Przygodę ze śpiewem zaczęła w wieku 5 lat występem w programie telewizyjnym “Od przedszkola do Opola”. W 2013 roku wystąpiła w programie muzycznym The Voice of Poland, gdzie swoim wykonaniem piosenki “You are so beautiful” wzruszyła jurorów i widzów.