3.06

Aktywizacja młodzieży

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, czyli organ prowadzący MOS, od sierpnia 2019 realizuje ponad roczny projekt podnoszący kompetencje miękkie u młodzieży pow. 15 roku życia. 
To projekt będący odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i edukacji. działaniami w ramach zadania objętych zostało 80 uczniów z terenu woj. zachodniopomorskiego, w tym także 10 najstarszych wychowanków MOS w Ryszewku. 
 
Zapraszamy po więcej informacji na www.aktywna-mlodziez.pl