Zarówno Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, jak i MOS Ryszewko, realizując różnorodne działania i inicjatywy spotykają się z ogromnym zaufaniem i wsparciem ze strony znanych i cenionych organizacji. Wsparcie w charakterze partnera lub objęcia patronatem honorowym danego wydarzenia, to dla nas ogromny powód do dumy oraz przekonanie, że to co robimy, ma sens.

Dotychczas najważniejsze działania Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych zostały objęte patronatem:
 
 • Polskiego Komitetu ds. UNESCO |patronat honorowy|
 • Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka |patronat honorowy|
 • Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza 
 • |patronat honorowy|
 • Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie
 • Polskiego Radia Szczecin
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Podczas realizacji inicjatyw i działań stowarzyszenie współpracuje
z podmiotami działającymi w różnych obszarach m.in.:
 
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru
 • Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych TWIKS
 • Stowarzyszeniem OFFicyna
 • Stowarzyszeniem Teatr KANA
 • Szkołą Aktywnego Wypoczynku FRAJDA
 • lokalnymi placówkami oświatowymi i sołectwami
 • samorządem lokalnym