Nie wszyscy przyjmujemy i kodujemy wiadomości w ten sam sposób. Każdy z nas odruchowo uaktywnia preferowany zmysł, albo zmysły, i w ten właściwy sobie sposób odbiera i przekazuje informacje. Preferowany kanał sensoryczny determinuje naszą osobistą strategię uczenia się. Ludzie odbierają dobiegające do nich informacje za pomocą trzech podstawowych kanałów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego. Nauczanie uwzględniające predyspozycje percepcyjne polega na angażowaniu wszystkich zmysłów w proces nauczania. Wszyscy uczniowie i nauczyciele w MOS mają zdiagnozowany styl uczenia się. Pomaga to w dostosowaniu metod w procesie prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Pamiętaj, że:

Wzrokowiec:

uczysz się patrząc lub oglądając materiał graficzny. Materiał, który masz przyswoić, musi być „przetłumaczony” z formy linearnej, drukowanej na obrazową. Potrzebne ci są ilustracje. Łatwo uczysz się z książek. Słuchając potrzebujesz kontaktu wzrokowego z mówcą, podobnie jak wtedy, gdy sam mówisz i jesteś słuchany. Opisujesz elementy takie jak kolor, kształt, wielkość oraz wygląd rzeczy.

Czyli najlepiej, gdy:

− informacje wzrokowe podane są w formie języka: liter, słów i liczb, przedstawione jasno i systematycznie,

− wykorzystuj materiał drukowany: książki, gazety, podręczniki, instrukcje, tablice, wykresy, plakaty,

− możesz pracować zarówno przy muzyce jak i w ciszy, ponieważ nie skupiasz uwagi na bodźcach słuchowych,

− musisz mieć wokół siebie porządek,

− masz plan i pracujesz według niego,

− żeby wiedzieć jak coś zrobić, musisz o tym najpierw przeczytać,

− musisz mieć kontakt wzrokowy z nauczycielem,

− otaczaj się środowiskiem kolorowym, atrakcyjnym wizualnie, inspirującym,

− zadbaj o wygodne miejsce do siedzenia,

− przy czytaniu dobrze jest, gdy wyobrazisz sobie treść w formie barwnego filmu w głowie,

−  ważne informacje zaznaczaj kolorem.

Słuchowiec:

uczysz się słuchając, słysząc samego siebie w rozmowie oraz dyskutując z innymi. Jesteś szczególnie wrażliwy na muzykę i słowo mówione. Aby materiał zapamiętać, powinieneś go usłyszeć, toteż preferujesz formę wykładu połączonego z możliwością dyskusji. Samo czytanie książki nie będzie dla ciebie wystarczającym sposobem na uczenie się. Rzadko nawiązujesz kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą.

Zatem:

− możesz słuchać innych i dyskutować o swoich własnych koncepcjach,

− nie posiadasz rozproszonej uwagi,

− nie słuchaj żadnej muzyki w tle podczas nauki i czytania – musi być absolutna

cisza (chociaż bardzo lubisz muzykę),

− dbaj o uporządkowane otoczenie z segregatorami i harmonogramami,

− pomaga ci odczytywanie na głos tekstu do nauczenia się albo jego głośne powtarzanie lub odsłuchiwanie nagrania z płyty,

− możesz uczyć się z drugą osobą omawiając zagadnienia,

− musisz dobrze słyszeć nauczyciela,

− potrzebujesz podsumowania lekcji w formie krótkich zdań z najważniejszymi treściami,

− powinieneś wyobrażać sobie to, co słyszysz jako film z efektami dźwiękowymi,

− potrzebujesz opowiedzieć komuś to, czego się już nauczyłeś

− proś o przepytanie cię przez rodzica lub kolegę.

Kinestetyk:

uczysz się poruszając mięśniami w przestrzeni. Angażujesz się aktywnie w proces uczenia się poprzez symulację, odgrywanie ról, eksperymenty, badania i ruch, uczestnicząc w czynnościach życia codziennego. Powinieneś być fizycznie włączony w akcję zdobywania wiedzy. Utrzymujesz nikły kontakt wzrokowy z mówcą. Jednak, gdy coś ciekawego dzieje się w pobliżu, twój wzrok wędruje w tym właśnie kierunku. W swoim otoczeniu potrzebujesz miejsca, by się poruszać.

Wykorzystaj wiedzę, że:

− najlepiej uczysz się w ruchu – chodząc po pokoju czy pedałując na rowerze treningowym,

− lubisz pisać na dużych tablicach lub planszach w pozycji stojącej,

− potrafisz uczyć się w ciszy i przy muzyce,

− gestykulacja i odgrywanie czytanych treści pomaga ci lepiej zapamiętać, lepiej uczysz się grając w gry edukacyjne i ruchowe,

− gdy się uczysz otoczenie musi pozostać nieruchome, bo ruchy innych osób mocno cię rozpraszają,

− przed rozpoczęciem nauki powinieneś przejrzeć cały rozdział, oglądając ilustracje i wykresy.

Poza tym nie ma dobrych i złych stylów uczenia się! Można powiedzieć, że każdy ma swoje plusy i minusy w zależności od sytuacji zadaniowej. Wobec tego ludzie, którzy ze względu na swój styl poznawczy gorzej radzą sobie w jednego typu sytuacjach, lepiej radzą sobie w innych.

Tekst: Grażyna Leśniewska