Grupa I Agnieszka Walancik, Monika Tomasiak
Grupa II Anna Kulhawik, Krzysztof Stępień
Grupa III Paulina Andrzejewska, Dariusz Wiśniewski
Grupa IV Michał Krzywaźnia, Marek Wyrąbkiewicz