Kadra Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku dba, aby czas wychowanków po lekcjach był przede wszystkim czasem konstruktywnie i ciekawie spędzonym, stąd w ofercie MOS znajduje się wiele działań o charakterze warsztatowym.  Istotne jest to, aby każdy z podopiecznych mógł w ofercie zajęć znaleźć coś, co będzie tożsame z jego zainteresowaniami oraz będzie stanowiło przestrzeń do rozwoju własnych talentów.

W roku szkolnym 2017/ 2018 planowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • Warsztaty sportowe
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty teatralne z elementami arteterapii
  • Warsztaty majsterkowania
  • Warsztaty plastyczne i rękodzieła
  • Warsztaty taneczne
  • Warsztaty ogrodnicze

Ważnym elementem jest także wychowanie przez pracę. Wychowankowie podczas pobytu w MOS dbają nie tylko o przestrzeń wokół siebie, ale także o teren zielony. Taki rodzaj działania ma na celu nie tylko naukę szacunku i odpowiedzialności, ale przede wszystkim traktowania miejsca jako swoje. 

« 1 z 10 »