,,Nawet najgorsza książka może coś dać do myślenia w taki czy inny sposób; może dlatego, że jest zła, ale może dlatego, że coś tam w niej jest, tylko się nie udało”

                                            Wisława Szymborska

 

Czytanie jest super!

Jak duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka ma kontakt z książkami, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dzięki nim zdobywa on wiedzę, rozwija wyobraźnię, poszerza zasób słownictwa… Argumentów można by podawać nieskończenie wiele, ale niewątpliwie bardzo ważne dla wszystkich jest to, że biegłość w czytaniu i motywacja do lektury czynią go zdolnym do dalszego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności. Niestety, nie zawsze w procesie kształcenia przywiązuje się dostateczną wagę do czytania. Według badań 38% Polaków w ogóle nie czyta książek.

Oto kila zalet czytania książek i wskazówek:

Czytanie wzbogaca słownictwo. Podczas czytania książek, zwłaszcza tych traktujących o konkretnych dziedzinach napotykasz nowe słowa. Nie sięgasz wtedy po słownik, ale próbujesz wywnioskować znaczenie słowa z kontekstu. Gdy słowo pojawia się w książce kilka razy, szybciej je zapamiętasz. W ten sposób uczymy się słów, na które raczej nie natknęlibyśmy się podczas rozmowy ze znajomymi.

Czytanie ubogaca pisanie. To może wydać się zaskakujące dla kogoś, że czytanie poprawia pisanie, ale tak jest. Jeśli może poprawić zdolność analitycznego myślenia, wzbogacić słownictwo to już jeden krok do wykorzystania tego słownictwa również w piśmie.

Czytanie poszerza wiedzę. Więcej czytasz, więcej wiesz. Czy to nie jest oczywiste? Możesz czytać książki traktujące o różnych problemach, powieści osadzone w różnych ramach czasowych, poznać różne zachowania ludzi, miejsca. Dzięki temu lepiej odnajdziesz się w życiu w napotkanych na drodze sytuacjach.

Czytanie poprawia koncentrację i pamięć. Jak to się dzieje, że nie możesz zapamiętać numeru telefonu, czyjegoś imienia czy nazwiska, a pamiętasz co przeczytałeś w książce? Dlatego, że książka daje Ci kompletną informację, zamkniętą i oprawioną pewną historią. Dzięki temu łatwiej się skupiasz, zaciekawiasz tym, co czytasz.

Czytanie rozwija wyobraźnię. Czytając wizualizujesz sobie w głowie miejsca, osoby, sytuacje. Niejako reżyserujesz przedstawiony w książce świat i kręcisz na jego podstawie film we własnej głowie. To jest naprawdę niesamowita umiejętność i cudowne doświadczenie.

Czytanie buduje poczucie własnej wartości. Im więcej czytasz tym więcej wiesz. Im więcej wiesz, tym pewniej się czujesz w różnych sytuacjach. Im pewniej się czujesz, tym bardziej rośnie poczucie Twojej własnej wartości.

Czytanie czyni Cię świetnym rozmówcą. Na pewno znalazłeś się kiedyś w sytuacji, w której nie miałeś nic ciekawego do powiedzenia, lub nie wiedziałeś co powiedzieć. Wystarczy, że zaczniesz czytać. Potraktuj książki jako źródło swojej wiedzy, poszerzania horyzontów i wzbogacania słownictwa.

Czytanie daje satysfakcję i zabija nudę. Jeśli siedzisz w domu i nie masz żadnej opcji na wyjście, jesteś znudzony, nie wiesz co ze sobą zrobić – chwyć za książkę. Przeniesiesz się do zupełnie innego świata, poznasz nowe postaci, dowiesz się nowych rzeczy. Jaką ogromną satysfakcję daje czytanie. Musisz znaleźć tylko to, co naprawdę lubisz, co Cię interesuje. Chcesz przełamać monotonię – czytaj!

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

            We współczesnym świecie człowiek nie byłby w stanie funkcjonować bez umiejętności czytania. Dzięki niej komunikujemy się między sobą, wymieniamy potrzebne informacje. Proces czytania, to proces ciągłego doskonalenia myślowego, ciągłego rozwoju, dojrzewania możliwości czytelników, postępującego równorzędnie z ich biologicznym rozwojem.

Czerpiąc inspirację z dobrych angielskich szkół w naszym Ośrodku wprowadziliśmy obowiązkowe czytanie. Uczniowie pod opieką nauczyciela 15 minut dziennie czytają dowolną, wybraną przez siebie książkę.

Dyrektor MOS w Ryszewku:

w związku z powyższym postanowiłam, że czytanie stanie się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku stałym elementem procesu wychowawczo-dydaktycznego: wprowadzono rozwiązanie systemowe, czas na czytanie ujęto na stałe w planie lekcyjnym uczniów.

Nauczycielka j. polskiego:

Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej od godziny 10.25 do 10.40 chłopców obowiązuje czytanie książek. Uczniowie samodzielnie wybierają pozycje książkowe, oczywiście dostosowane do ich wieku. Jest to czas między lekcjami, a drugim śniadaniem. Podczas czytania uczniowie wyciszają się – jest to moment relaksu i redukcji stresu. Umożliwienie poznawania treści książek ma na celu rozbudzanie i rozwijanie potrzeb
i zainteresowań czytelniczych oraz wyrabianie nawyku czytania. Kilkunastominutowe czytanie przynosi wiele korzyści. Polepsza tempo czytania oraz stopień rozumienia poznawanego tekstu. Chłopcy kształtują swoje preferencje czytelnicze. Ponadto poszerzają zakres słownictwa, usprawniają koncentrację, ćwiczą pamięć i analityczne myślenie. Często opowiadają o przeczytanych książkach i dyskutują na ich temat. Niejednokrotnie, gdy piszą wypracowania z języka polskiego i brakuje im argumentów pochodzących z kanony lektur szkolnych, wykorzystują treść i bohaterów książek, które sami wybrali.

A więc warto czytać!

Nie wiara czyni cuda. Cuda czynią ludzie, którzy tej wiary nie zatracili.

 Tekst: Grażyna Leśniewska