Dobra współpraca młodzieżowego ośrodka socjoterapii i rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego rozwoju i funkcjonowania wychowanka. To przede wszystkim rodzina, a następnie ośrodek są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka.

Te dwa środowiska kształtują jego rozwój umysłowy i społeczny, zachowania i postawy oraz wpływają na jego sukcesy w szkole i poza szkołą. Współczesny ośrodek (szkoła, placówka) dążący do poprawy jakości pracy, nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców. Z tego względu jednym  z kluczowych działań powinno być dążenie do wzmocnienia rzeczywistej roli rodziców w systemie edukacji i wychowania i zbudowania partnerstwa poprzez włączanie ich w działania wychowawcze i edukacyjne. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe w roku szkolnym 2018/2019 szczególną uwagę poświęcamy pracy z Rodzinami i Opiekunami Wychowanków MOS Ryszewko. Jesteśmy przekonani, że to najlepsza droga do stabilniejszego rozwoju chłopców, lepszego porozumienia między bliskimi i utrwalenia efektów pracy Młodzieży, Rodzin, i Wychowanków. Zajęcia psychoedukacyjne, grupa dla Rodziców na facebooku, wspólne spotkania i jeszcze większa obecność Bliskich naszych Chłopaków w codziennym życiu MOS budują szanse na wyższą skuteczność oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych. Są już pierwsze efekty – za nami pierwsze warsztaty, wzajemna wymiana rodzicielskich doświadczeń, psychoedukacja i udział w grupie wsparcia. Rodzice – co raz odważniejsi, co raz bardziej otwarci, dzielą się pomysłami, wymieniają doświadczeniami, poglądami. Przed nami  wspólna Wigilia, wspólne przedsięwzięcia i praca nad lepszym porozumieniem w MOS i domach Chłopaków. Potrzebujemy aktywności całej Rodziny! Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy gotowi do indywidualnej konsultacji, warsztatów, pracy nad zmianami.

Zróbmy to razem 🙂 !!

Robimy to razem 😊