Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku od początku swojego istnienia jest aktywnym partnerem w wielu projektach o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i kulturalnym. Od 2014 roku współrealizuje projekty realizowane przy pomocy wsparcia Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji PZU, Fundacji Dzieci Niczyje i innych. Kadra MOS dokłada wszelkich starań by działania realizowane w ramach projektów odpowiadały bieżącym potrzebom wychowanków i miały jak  najwyższą jakość.