Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej

to…

  • odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy,
  • odpowiedź na problemy dzisiejszej edukacji na poziomie gimnazjalnym, 
  • odpowiedź na współczesne problemy dorastającej młodzieży,
  • odpowiedź na trudne relacje rodzice – dzieci.

 

W strukturach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej  funkcjonuje:

  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS Ryszewko),
  • Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży miejscowej wsi,
  • Ośrodek poradnictwa interwencyjnego dla dzieci, młodzieży i rodziców,
  • w okresach wakacyjnych funkcjonować będzie schronisko młodzieżowe „Przybij piątkę”.

Docelowo planuje się także uruchomienie przy placówce tzw. mieszkania usamodzielnienia, które pozwoli na stworzenie etapu przejściowego pomiędzy placówką, a pełną samodzielnością opuszczających ośrodek wychowanków.

Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, ponieważ stanowi interwencję ochrony socjalnej, która jest ukierunkowana na edukację, pomoc społeczną, poradnictwo zawodowe i rodzinne.

 

Prezes

Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

dr Beata Skubiak