+main_1
Jesteśmy partnerem w kolejnej edycji projektu realizowanego w ramach programu Lato w teatrze. Projekt „CZŁOWIEK – MASZYNA”, w ramach którego realizowane jest widowisko, to autorski program warsztatowo – artystyczny realizowany na terenie Stepnicy i Szczecina od 15 do 28 lipca. Głównym celem projektu jest rozwój kreatywności oraz twórcze spędzenie wolnego czasu podczas wakacji przez młodzież w wieku 13 – 18 lat. W ramach projektu młodzi ludzie, jak co roku, pracują pod okiem instruktorów w czterech grupach warsztatowych (teatralno – ruchowych, muzycznych, kostiumowo – scenograficznych i promocyjno – multimedialnych). 
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz Ośrodek Teatralny KANA ze Szczecina.