FP_slider_02-770x400
41 dofinansowanych projektów na 410 złożonych wniosków. Wspaniała wiadomość – po raz drugi zaufaniem obdarzyła nas Fundacja Edukacja dla Demokracji
Tegoroczny projekt #Outdoor na start!_część druga to kontynuacja działania realizowanego w 2021 a kierowanego do wychowanków MOS Ryszewko i Szkoły Podstawowej w Żabowie.
Dopracowujemy strategie, ładujemy baterie a we wrześniu startujemy pełną parą!
„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”