test
ANKIETA DO WYPEŁNIENIA
 
 
Realizatorzy kolejnej edycji projektu ,,PODAJ_KULTURĘ” zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety przez obecnych wychowanków MOS.
 
Celem jest zbadanie kompetencji kulturowych – zasobów i luk kompetencyjnych – wśród wychowanków MOS-u w Ryszewku. Kompetencje kulturowe rozumiemy szeroko, – mają nie tylko pozwalać na pełnowymiarowe uczestnictwo w kulturze, lecz także – a może przede wszystkim – uczyć życia w społeczeństwie sposób otwarty, kreatywny, tolerancyjny, krytyczny i refleksyjny. Dzięki badaniu będzie można dostosować progam warsztatów i zajęć tak, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby uczestników i jak najpełniej rozwijały ich potencjał. Działanie związane jest bezpośrednio z rozwinięciem Diagnozy Potrzeb Kulturowych Wychowanków MOS. 
 
Prośba o wypełnienie ankiety do 26 czerwca 2020r.
 
Działanie odbywa się w ramach zadania PODAJ_KULTURĘ#2.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury