warsztaty

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, otwarte spotkanie warsztatowe, które odbędzie 22 lutego (piątek) o godzinie 10.00 w naszym Ośrodku.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów, a także rodziców.

W ramach spotkania odbędzie się wystąpienie ekspertów – Doroty Trynks, Teresy Mamos oraz debata z zaproszonymi gośćmi.

Dorota Trynks – trenerka technik efektywnego nauczania/uczenia się; propaguje model nauczania i uczenia się oparty na naturalnej edukacji, czyli zgodny z zasadami funkcjonowania umysłu. Aktywnie związana z inicjatywą Schule im Aufbruch w Niemczech i Budząca się Szkoła w Polsce. Certyfikowany trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń dla kadr systemu oświaty.

Teresa Mamos – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach; terapeuta, trener, coach, mediator, Sądowy kurator społeczny i wykładowca akademicki.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać o tym:

  • jak skutecznie radzić sobie z trudnościami uczniów i ich niepokojącymi zachowaniami,
  • jak efektywnie współpracować z rodzicami i opiekunami uczniów, tak by jak najskuteczniej pomóc uczniowi,
  • jak wdrażać innowacje wychowawcze w praktyce,
  • oraz jak budować zdrowe relacje z uczniami oparte na szacunku
    i odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapisów drogą mailową: mosryszewko@gmail.com
z dopiskiem SPOTKANIE OTWARTE lub pod numerem tel. 91 57-30-447