SSIL-300x144
Miło nam poinformować, że jesteśmy w trakcie realizacji naszego kolejnego projektu edukacyjno-społeczno-kulturalnego.
 
“PODAJ_KULTURĘ” to zintegrowane działania, głównie warsztatowe, wynikające z potrzeb kulturowych i społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku. Misją zadania jest wypracowanie innowacyjnego oraz eksperymentalnego programu wychowawczo-edukacyjnego rozwijającego zdolności, umiejętności i wiedzę, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównymi celami zadania są: popularyzacja kultury i sztuki, rozwijanie tożsamości kulturowej i narodowej oraz stymulacja kreatywności i aktywizacja twórcza uczestników przy wykorzystaniu narzędzi edukacji kulturalnej i twórczej resocjalizacji. Wynik indywidualnej diagnozy potrzeb kulturowych wychowanków będzie miały wpływ na udział w planowanych działaniach, czyli interaktywne warsztaty, twórczą działalność wolontarystyczną oraz organizację przez uczestników wydarzeń artystycznych. Stąd bogaty w atrakcyjne formy program zadania oparty o interakcje, integracje społeczną, innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne.
 
Realizacja zadania:
01.03.2019 – 30.11.2019
 
Zadanie realizowana przez

Miło nam poinformować, że jesteśmy w trakcie realizacji naszego kolejnego projektu edukacyjno-społeczno-kulturalnego.
 
“PODAJ_KULTURĘ” to zintegrowane działania, głównie warsztatowe, wynikające z potrzeb kulturowych i społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku. Misją zadania jest wypracowanie innowacyjnego oraz eksperymentalnego programu wychowawczo-edukacyjnego rozwijającego zdolności, umiejętności i wiedzę, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównymi celami zadania są: popularyzacja kultury i sztuki, rozwijanie tożsamości kulturowej i narodowej oraz stymulacja kreatywności i aktywizacja twórcza uczestników przy wykorzystaniu narzędzi edukacji kulturalnej i twórczej resocjalizacji. Wynik indywidualnej diagnozy potrzeb kulturowych wychowanków będzie miały wpływ na udział w planowanych działaniach, czyli interaktywne warsztaty, twórczą działalność wolontarystyczną oraz organizację przez uczestników wydarzeń artystycznych. Stąd bogaty w atrakcyjne formy program zadania oparty o interakcje, integracje społeczną, innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne.
 
Realizacja zadania:
01.03.2019 – 30.11.2019
 
Zadanie realizowana przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 
Partnerzy:
Ośrodek Teatralny Kana
Dom Pomocy Społecznej w Żabowie
Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika w Żabowie
Szkoła Podstawowa w Okunicy
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Z Zespołem Downa ISKIERKI
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 
Partnerzy:
Ośrodek Teatralny Kana
Dom Pomocy Społecznej w Żabowie
Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika w Żabowie
Szkoła Podstawowa w Okunicy
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Z Zespołem Downa ISKIERKI
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci