IMG_0135
Po raz trzeci w kadencji MOS, a po raz pierwszy w realizacji z pomocą Fundacji Przyjaciółka w ramach projektu ,,iniemaMOSni”. 
 
26 maja połączyły się siły Ośrodka z siłami i energią społeczności lokalnej Ryszewka. Przygotowanie i realizacja wspólnego wydarzenia, jakim była Mila Ryszewkowa zakończyło się sukcesem. W biegu udział wzięło blisko 70 mieszkańców. Oprócz biegu w programie były warsztaty, grill, rodzinne turnieje i animacje.